Často kladené dotazy

Administrace sdružuje veškeré funkce, ke kterým by měli mít přístup výhradně správci sítě, IT.

(zálohování, nastavení cesty k databázi, nastavení SMTP serveru, nastavení notifikačního centra atd.)

Přístup do administrace je možný pouze pokud jste na serveru, kde je aplikace MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ, včetně služeb nainstalována. Přístup z klientských stanic není možný !

Administraci spustíte přes soubor ServerAdmin.exe (MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ\server\admin), případně spuštěním aplikace na serveru a vyvoláním okna administrace ze záložky Databáze – Administrace serveru

 

Přistup do Administrace je ošetřen heslem. Toto heslo můžete upravit při první instalaci aplikace nebo po instalaci aplikace přímo v Administraci v sekci Server – Změna hesla administrátora.

Jestliže heslo neupravíte během instalace bude použito výchozí heslo masterkey

Převod databáze z původní aplikace SMLOUVY je možný pouze přes Administrátorské rozhraní.

Přístup do Administrace je možný pouze pokud jste na serveru, kde je aplikace MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ, včetně služeb nainstalována. Přístup z klientských stanic není možný !

Administraci spustíte přes soubor ServerAdmin.exe (MANAŽER SMLUV A DOKUMENTŮ\server\admin), případně spuštěním aplikace na serveru a vyvoláním okna administrace ze záložky Databáze – Administrace serveru

Přistup do Administrace je ošetřen heslem. Jestliže heslo neupravíte během instalace bude použito výchozí heslo masterkey

V okně Administrace následně klikněte na Databáze – Změnit nastavení

V následujícím okně vyberte možnost Převod databáze ze SMLOUVY

Nyní se Vám zobrazí okno pro konverzi databází

Zde vyplňte požadované údaje (cesty k původní databázi a její revizi, cesty k novým databázím, atd.)

Po stisknutí tlačítka Spustit převod se provede kontrola původní databáze. Jestliže program nalezne chybějící dokumenty v původní databázi, upozorní Vás na danou skutečnost. Důrazně doporučujeme v této fázi převod přerušit a dokumenty doplnit v původní aplikaci SMLOUVY.

Změny v aplikaci

Verze 2.1.22.0

Verze 2.1.21.0

Verze 2.1.20.0

Verze 2.1.19.0

Verze 2.1.18.0

Verze 2.1.17.0

Verze 2.1.16.0

Verze 2.1.15.0

Verze 2.1.14.0

Verze 2.1.13.0

Verze 2.1.12.0

Verze 2.1.11.0

verze 2.0.10.0

Verze 2.0.5.0

Verze 2.0.4.0

Verze 2.0.3.0

Verze 2.0.2.0

Verze 2.0.1.0

Verze 1.1.16.0

Verze 1.1.15.0

Verze 1.1.13.0

Verze 1.1.12.0

Verze 1.1.11.0

Verze 1.1.10.0

Verze 1.1.9.0

Verze 1.1.8.0

Verze 1.1.7.0.

Verze 1.1.6.0.

Verze 1.1.5.0.

Verze 1.1.4.0

Verze 1.1.3.0

Verze 1.1.2.0

Verze 1.0.0

Nenašli jste odpověď na Vaší otázku? Napište nám.